Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie

☰ Menu

Agenda

Kijk ook op de EANS agenda voor aankomende neurochirurgische bijeenkomsten.

 • Algemene Ledenvergadering NVvN
  maandag 16 oktober 2017, 18.30uur, Academiegebouw Utrecht
 • Wintermeeting NVvN 2018 – programma wintermeeting 2018
  vrijdag 26 januari 2018, In de Driehoek, Utrecht
 • Themadagen NVvN 2018
  24-25 mei 2018.
 • Themadagen NVvN 2019
  16-17 mei 2019.
 • Themadagen NVvN 2020
  14-15 mei 2020.