Neurochirurgie wordt in Nederland beoefend door ca. 150 neurochirurgen die zijn verbonden aan 13 neurochirurgische centra. De meeste centra bevinden zich in de academische ziekenhuizen. Daarnaast zijn er centra binnen de muren van enkele grote algemene ziekenhuizen.

COVID-19

Op de website van de Federatie vindt u een overzichtspagina COVID-19 met actuele en praktische informatie voor medisch specialisten, waaronder richtlijnen en handreikingen. Daarnaast vindt u hier diverse omscholingsmaterialen, alle webinars en het laatste nieuws.

Op de website van LWNO vindt u meer informatie over de ontwikkelingen op neuro-oncologisch gebied.

Voor patiënten

Onder Patiënteninfo kunt u uitleg vinden over diverse neurochirurgische aandoeningen en hun behandeling.

Hernia Operatie

Hernia operaties zijn de meest frequent door neurochirurgen uitgevoerde ingrepen. Meer informatie over de hernia (aan de rug) leest u op Rughernia.

PROM SAB

Vanuit SKMS subsidiegelden is een PROM ontwikkeld voor de patiënten met een subarachnoïdale bloeding. Via deze weg kunnen problemen met dagelijks functioneren en kwaliteit van leven in kaart worden gebracht, kunnen behandelingen vastgesteld worden en kunnen de resultaten van de zorg geëvalueerd worden. U vindt hier de PROM en de rapportage.

Handreiking samenwerkingsafspraken acute neurochirurgische zorg

Binnen de NVvN is het project Samenwerken in netwerken – Hulpmiddel voor uitwerking kwaliteitsbeleid uitgevoerd door het Netwerk Acute Zorg Brabant (NAZB). Meer informatie hierover vindt u in de memo, de handreiking en de inventarisatie.

Op weg naar digitaal visiteren NVvN

Op 1 maart 2020 is een SKMS project gestart waarbij een digitaal visitatiesysteem is ingericht voor de kwaliteitsvisitaties van de NVvN in het systeem Exata. Er zijn een drietal aanpassingen doorgevoerd in de visitatiemethodiek:

  • Implementatie Quick scan
  • Externe gesprekspartners, zoals de Raad van Bestuur en de staf orthopedie, worden verzocht om een vragenlijst in te vullen
  • Alle vakgroepleden vullen de vragenlijst in

De implementatie van het systeem heeft als voordeel dat het een documentbeheersysteem betreft, verslaglegging deels geautomatiseerd gaat en terugrapportage gemonitord wordt vanuit het systeem. Meer informatie kunt u lezen in het eindrapport.

QRNS

De QRNS (Quality Registry Neuro Surgery) is de kwaliteitregistratie van de NVvN. Op dit moment wordt data van zes verschillende ziektebeelden verzameld in de centra in Nederland: glioblastoom, hypofysetumoren, SAB, liquor drain, geïnstrumenteerde degeneratieve lumbale wervelkolom (GDLW) en Deep Brain Stimulation. Meer informatie over bijvoorbeeld de stand van zaken, belangrijke documenten en veelgestelde vragen vindt u op de website: www.qrns.nl. Indien u vragen heeft over de invoer of suggesties voor aanpassingen, dan kunt u contact opnemen met de Servicedesk van de QRNS, servicedesk-qrns@sivz.nl.

Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie

Onder Over de NVvN vindt u de samenstelling van het bestuur, de visie op de organisatie van de neurochirurgische zorg en het kwaliteitsnormendocument. Ook vindt u hier de ondersteuners van het bureau.

Voor leden

In het besloten Leden vindt u de bestuurlijke mededelingen, informatie vanuit de NVvN commissies en wetenschappelijke richtlijnen. In de agenda vindt u de data van de NVvN congressen.

NVNA

De aios neurochirurgie zijn verenigd in de Nederlandse Vereniging van Neurochirurgische Assistenten. De NVNA coördineert een deel van het (verplichte) landelijk onderwijs. Aios neurochirurgie kunnen zich bij de NVNA melden voor een lidmaatschap.

TNN

Het Tijdschrift voor Neurologie en Neurochirurgie (TNN) is het officiële wetenschappelijke tijdschrift van de vereniging. Leden van de NVvN ontvangen het tijdschrift kosteloos is. Meer informatie over TNN en de redactieraad vindt u hier.

Blog

Op de Blog worden bepaalde onderwerpen op verzoek nader toegelicht.

Deze pagina werd laatst gewijzigd op 3 februari 2023.