Over de NVvN

De Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie telt ca. 130 gewone leden. Dit zijn neurochirurgen die in Nederland praktijk uitoefenen. Bijna alle in Nederland werkzame neurochirurgen zijn aangesloten bij de vereniging. De NVvN is aangesloten bij de Federatie Medisch Specialisten. Neurochirurgen in opleiding zijn lid via de Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie Assistenten (NVNA). Tevens is het mogelijk voor geïnteresseerden om buitengewoon lidmaatschap aan te vragen bij het bestuur.

Het beleidsplan 2016-2025 van de NVvN beschrijft de visie van de vereniging op de neurochirurgische zorg in Nederland. Het thema van het beleidsplan is Kwaliteit vanuit Netwerken. Dit sluit aan bij de noodzaak om gezamenlijk kwaliteit van zorg te definiëren, te genereren en te bewaken. Dit beleidsplan van de NVvN kan beschouwd worden als een markering vanuit sterke punten van het heden met een visie naar de toekomst voor de optimale zorg voor onze patiënten in een voortgaand proces van ontwikkelingen.

In 2013 heeft de NVvN Kwaliteitsnormen gedefinieerd voor kwalitatief hoogwaardige neurochirurgische zorg voor diverse complexe aandoeningen. In 2018 zijn de normen herzien. De herziene NVvN Kwaliteitsnormen gelden met ingang van 1-1-2019. Per 1 juli 2020 zijn de kwaliteitsnormen Functionele Neurochirurgie officieel goedgekeurd en toegevoegd aan het document. In aanvulling hierop heeft de sectie functionele neurochirurgie een voorstel gedaan voor een diagram voor de organisatie van de epilepsiechirurgie in Nederland. Het diagram is op 8 februari 2021 door het bestuur geaccordeerd. Tijdens de ALV in mei 2021 zijn twee addenda toegevoegd ten aanzien van de beoordeling van het naleven van de kwaliteitsnormen en de eisen voor een startend centrum. Een volledig en actuele versie van het kwaliteitsnormendocument van de NVvN is hier te vinden.

In samenspraak met de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO) is een veldnormdocument opgesteld voor Stereotactische Radiochirurgie. Het veldnormdocument beschrijft de (rand)voorwaarden van optimale, d.w.z. verantwoorde, efficiënte en veilige toepassing van SRS/SRT voor aandoeningen die gelegen zijn binnen of een relatie hebben met de hersenen of het ruggenmerg.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

 • Prof. dr. R.H.M.A. Bartels, voorzitter
 • Dr. C.L.A.M. Vleggeert-Lankamp, secretaris
 • Dr. W.A. Moojen, penningmeester
 • Dr. H. Ardon, lid
 • M.B. Lequin, lid
 • Dr. M.P. ter Laak-Poort, lid
 • Prof. dr. A. van der Zwan

Activiteiten

Via een groot aantal commissies en werkgroepen houdt de vereniging zich bezig met:

 • opleiding van neurochirurgen
 • kwaliteitsbevordering (Kwaliteitsbeleid)
 • nascholing
 • herregistratie
 • internationale contacten (Europese en daar buiten)
 • organisatie van de neurochirurgie in Nederland
 • patiëntenvoorlichting
 • visitatie van neurochirurgische centra

Bureaumedewerkers

In totaal ondersteunen 3 bureaumedewerkers de NVvN:

 • Angela Vujcic-van Dorst: Ondersteuning bestuur, visitatiecommissie, beroepsbelangen, sponsoring, congressen
 • Lydia Welling: Kwaliteitscommissie en QRNS
 • Lizette van Loon: Financiën

Deze pagina werd laatst gewijzigd op 30 november 2021.