Patiënteninformatie op maat: een video over lage rughernia’s

De website van de NVvN geeft een ieder de mogelijkheid informatie te vergaren over neurochirurgische zaken. Vroeger gebeurde het voorlichten van de patiënt voornamelijk in de spreekkamer, tegenwoordig zoekt en vindt de patiënt steeds meer informatie op het internet. Het is een belangrijke taak van de neurochirurg om ook op het internet informatie op een voor leken begrijpelijke manier aan te bieden. Zo heeft men bij neurochirurgische problemen, naast de door de arts verstrekte informatie, een aanvullende, betrouwbare en actuele kennisbron.

We bieden de patiënt de mogelijkheid om vragen te stellen via het contactformulier. Indien het mogelijk is, worden patiënten verwezen naar de geschikte kanalen en soms wordt direct antwoord gegeven. Wanneer blijkt dat bepaalde vragen vaak terugkeren, is dat voor de NVvN aanleiding de informatie op de website aan te passen. En dat kan tevens via een blog: daarin kan informatie in algemene zin gegeven worden en antwoord gegeven worden op vragen die kennelijk bij meerdere mensen leven.

Vandaar dat u hier de eerste blog leest. En in deze blog attendeer ik u op een voorlichtingsvideo die is gemaakt over de behandeling van de lage rughernia. Dit filmpje is gemaakt om de patiënt te helpen bij het maken van een keuze of hij wel of niet geopereerd wil worden. Kijkt u er eens naar. Misschien helpt het u bij het maken van een keuze. Misschien inspireert het u als patiënt. En het zou ook kunnen dat het u als dokter inspireert. Want het is heel voorstelbaar dat u het verhaal dat u meermalen aan een patiënt vertelt graag met een breder publiek zou willen delen. We horen het graag van u.

Het filmpje kunt u hier bekijken.

cvleggeertCarmen Vleggeert-Lankamp
neurochirurg
Twitter: @cvleggeert

Deze pagina werd laatst gewijzigd op 13 november 2019.