Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie

☰ Menu

Agenda

Kijk ook op de EANS agenda voor aankomende neurochirurgische bijeenkomsten.

 • 65ste Lustrum NVvN,  Feit vs Fictie
  21 september 2018, Hilversum – programma en aanmelden via de website: www.lustrum65nvvn.nl
 • Algemene Ledenvergadering NVvN
  21 september 2018, Hilversum
 • Kennisagenda NVvN – prioritering van de kennishiaten 
  18 januari 2019, In de Driehoek, Utrecht
 • Themadagen NVvN 2019
  16-17 mei 2019.
 • Themadagen NVvN 2020
  14-15 mei 2020.