Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie

☰ Menu

Neurochirurgie wordt in Nederland beoefend door ca. 130 neurochirurgen die zijn verbonden aan 13 neurochirurgische centra. De meeste centra bevinden zich in de academische ziekenhuizen. Daarnaast zijn er centra binnen de muren van enkele grote algemene ziekenhuizen.

Voor patiënten

Onder Patiënteninfo kunt u uitleg vinden over diverse neurochirurgische aandoeningen en hun behandeling.

Hernia Operatie

Hernia operaties zijn de meest frequent door neurochirurgen uitgevoerde ingrepen. Meer informatie over de hernia (aan de rug) leest u op Rughernia.

Kennisagenda

De ontwikkeling van de Kennisagenda Neurochirurgie is gestart. Het doel van dit project is om binnen onze vereniging te komen tot een inventarisatie en prioritering van onderwerpen die de neurochirurgische zorg voor patiënten verder kunnen verbeteren. Op het ledendeel (onder Wetenschapscommissie) leest u hier meer over.

QRNS

De QRNS (Quality Registry Neuro Surgery) is de kwaliteitregistratie van de NVvN. Op dit moment wordt data van drie verschillende ziektebeelden verzameld in de centra in Nederland: glioblastoom, hypofyse en SAB. Meer informatie over bijvoorbeeld de stand van zaken, belangrijke documenten en veelgestelde vragen vindt u op de website: www.qrns.nl. Indien u vragen heeft over de invoer of suggesties voor aanpassingen, dan kunt u contact opnemen met de Servicedesk van de QRNS, servicedesk-qrns@sivz.nl.

Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie

Onder Over de NVvN vindt u de samenstelling van het bestuur, de visie op de organisatie van de neurochirurgische zorg en het kwaliteitsnormendocument.

Voor leden

In het besloten Leden vindt u de bestuurlijke mededelingen, informatie vanuit de NVvN commissies en wetenschappelijke richtlijnen. In de agenda vindt u de data van de NVvN congressen.

NVNA

De aios neurochirurgie zijn verenigd in de Nederlandse Vereniging van Neurochirurgische Assistenten. De NVNA coördineert een deel van het (verplichte) landelijk onderwijs. Aios neurochirurgie kunnen zich bij de NVNA melden voor een lidmaatschap.

Blog

Op de Blog worden bepaalde onderwerpen op verzoek nader toegelicht.

Deze pagina werd laatst gewijzigd op 2019-07-30.