Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie

☰ Menu

Neurochirurgie wordt in Nederland beoefend door ca. 110 neurochirurgen die zijn verbonden aan 13 neurochirurgische centra. De meeste centra bevinden zich in de academische ziekenhuizen. Daarnaast zijn er centra binnen de muren van enkele grote algemene ziekenhuizen.

Voor patiënten

Onder Patiënteninfo kunt u uitleg vinden over diverse neurochirurgische aandoeningen en hun behandeling.

Hernia Operatie

Hernia operaties zijn de meest frequent door neurochirurgen uitgevoerde ingrepen. Meer informatie over de hernia (aan de rug) leest u op Rughernia.

Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie

Onder Over de NVvN vindt u de samenstelling van het bestuur, de visie op de organisatie van de neurochirurgische zorg en het kwaliteitsnormendocument.

Voor leden

In het besloten Leden vindt u de bestuurlijke mededelingen, informatie vanuit de NVvN commissies en wetenschappelijke richtlijnen. In de agenda vindt u de congresaankondigingen.

Blog

Op de Blog worden bepaalde onderwerpen op verzoek nader toegelicht.