Informatie voor patiënten

Zeer geachte mevrouw/heer,

U hebt zich gericht tot de Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie (NVvN). De informatie waar u om hebt verzocht kan de NVvN u niet geven. De NVvN is een wetenschappelijke beroepsvereniging die tot taak heeft de bevordering van de neurochirurgie en de behartiging van de belangen van de neurochirurgen in Nederland. Met praktische patiëntenzorg houdt de vereniging zich niet bezig. Ook doet de vereniging geen uitspraken over verzekeringskwesties in individuele gevallen.

Wel rekent de NVvN het tot haar taak om het publiek voorlichting te geven over neurochirurgische operaties. U vindt hiervan voorbeelden op onze website onder patiënteninfo. Voor informatie waarvoor beoordeling van het ziektebeeld bij een patiënt noodzakelijk is dient u zich te wenden tot de neurochirurg in een centrum bij u in de buurt. Mocht u ontevreden zijn over de verkregen informatie en adviezen dan kunt u overwegen om een second opinion aan te vragen bij een andere neurochirurg of een andere specialist. Hierover kunt u overleg plegen met uw neuroloog of huisarts, die voor u kan bemiddelen.

Met vriendelijke groeten,

Bestuur Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie

Deze pagina werd laatst gewijzigd op 16 december 2016.