Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie

☰ Menu
Download als PDF

Patiënteninfo

Over de onderstaande onderwerpen heeft de Nederlandse Vereniging van Neurochirurgen informatie beschikbaar. De teksten zijn goedgekeurd en bekrachtigd door de ledenvergadering van de Vereniging en vertegenwoordigen dus in grote lijnen ook haar mening. Als U suggesties of commentaar heeft, klikt U dan hier om een e-mail te sturen.

 

Richtlijnen en zorgstandaarden

Relevante richtlijnen vindt u op www.richtlijnendatabase.nl

De NVvN heeft ook meegewerkt aan Zorgstandaarden voor Craniofaciale aandoeningen, Neurofibromatose type 1 en Neurofibromatose type 2.

 

Steunbetuigingen wetenschappelijk onderzoek

Onderstaand vindt u onze steunbetuigingen voor wetenschappelijk onderzoek:

Deze pagina werd laatst gewijzigd op 2017-03-01.