Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie

☰ Menu

16 december 2016

Belangrijke informatie

Zeer geachte mevrouw/heer, U hebt zich gericht tot de Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie (NVvN). De informatie waar u om hebt verzocht kan de NVvN u niet geven. De NVvN is een wetenschappelijke beroepsvereniging die tot taak heeft de bevordering van de neurochirurgie en de behartiging van de belangen van de neurochirurgen in Nederland. Met praktische […]


2 maart 2016

Patiënteninformatie op maat: een video over lage rughernia’s

De website van de NVvN geeft een ieder de mogelijkheid informatie te vergaren over neurochirurgische zaken. Vroeger gebeurde het voorlichten van de patiënt voornamelijk in de spreekkamer, tegenwoordig zoekt en vindt de patiënt steeds meer informatie op het internet. Het is een belangrijke taak van de neurochirurg om ook op het internet informatie op een […]