Verantwoording over de teksten

De laatste jaren is de behoefte aan informatie over medische onderwerpen enorm gegroeid. Op internet, radio en televisie, in kranten en tijdschriften, overal is informatie te vinden over een veelheid aan medische onderwerpen De geboden informatie kan niet altijd de toets der kritiek doorstaan. Zowel serieuze als goedbedoelde amateuristische voorlichting staan door elkaar, en voor de leek is het onderscheid niet altijd duidelijk.

Om hierop in te spelen heeft het Bestuur van de Nederlandse Verenging voor Neurochirurgie een Commissie Communicatie benoemd met onder andere de opdracht om over een aantal veel voorkomende neurochirurgische aandoeningen voorlichtingsteksten te maken die voor een groot publiek op eenvoudige wijze de ziektebeelden begrijpelijk maken. De inhoud is zoveel mogelijk algemeen gehouden, d.w.z. min of meer geldig voor alle centra waar neurochirurgie beoefend wordt, ondanks het feit dat er tussen de centra natuurlijk wel wat verschillen in inzicht of aanpak bestaan. Wezenlijk zijn deze verschillen echter niet. De teksten hebben voor alle leden van de Vereniging opengestaan voor commentaar. Na het verwerken van dit commentaar werden de teksten aangeboden aan de ledenvergadering ter goedkeuring. Pas daarna zijn ze openbaar gemaakt en op de website geplaatst.

De teksten vertegenwoordigen hiermee dus de mening van de Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie en hebben ook haar goedkeuring. Natuurlijk zullen er individuele voorkeuren en inzichten blijven bestaan, waardoor het kan voorkomen dat een bepaald ziektebeeld door een bepaalde neurochirurg aan een bepaalde patiënt net iets anders wordt uitgelegd dan in de voorlichtingstekst staat. In grote lijnen zullen er echter geen grote verschillen zijn.

Wanneer nieuwe ontwikkelingen dat noodzakelijk maken zullen nieuwe teksten verschijnen en bestaande worden aangepast.

Terug naar het overzicht.

Voor commentaar op deze tekst kunt U hier klikken.

Deze pagina werd laatst gewijzigd op 17 maart 2020.